Wat kan UITVAARTZORG Arthur Nijsten voor u betekenen?

Uitvaartzorg  Arthur Nijsten verzorgt voor u de gehele uitvaart. Vóór het overlijden is het mogelijk een of meerdere gesprekken te voeren over hoe u en uw naasten de uitvaart vorm wensen te geven. klik hier voor meer informatie Uw gids bij afscheid Het gezamenlijk invullen van een wensenlijst behoort tot de mogelijkheden. Dit is tevens een vorm van ondersteuning in het proces van het loslaten, afscheid nemen tijdens het leven. Na het overlijden zijn al veel wensen rondom de uitvaart duidelijk en daarom kunnen deze dagen meer in rust en met aandacht verlopen.

In de periode tussen het overlijden en de uitvaart komen alle aspecten van de uitvaart aan bod. U kunt dan o.a. denken aan het verzorgen en opbaren van de overledene, uitzoeken en vormgeven van het rouwdrukwerk, het plaatsen van een annonce, uitzoeken van een kist, zoeken naar een geschikte uitvaart locatie en/of crematorium en het samenstellen van een persoonlijke afscheidsviering.

Wat moet u doen na een overlijden?

Na het overlijden, nadat een arts de dood heeft vastgesteld, neemt u contact op met Uitvaartzorg Arthur Nijsten. Bij het eerste bezoek zal er met u overlegd worden  of u kiest voor thuisopbaring van de overledene of opbaring in een nabij gelegen mortuarium. Arthur Nijsten heeft de benodigde apparatuur om de overledene bij u thuis op te baren.

U wordt altijd gevraagd of u de verzorging van de overledene, wassen en kleden, zelf wilt doen met begeleiding. Uiteraard kunt u de verzorging ook geheel aan Arthur Nijsten toevertrouwen.

Na de opbaring komt een heel scala van mogelijkheden aan bod.

Wat kan er aan bod komen:

Tijdens de uitvaart

 • Uitzoeken, samenstellen en versturen van het rouwdrukwerk
 • Plaatsen van een annonce in de krant of op internet
 • Uitzoeken van een kist, mand of wade
 • Uitzoeken van een bloem sierwerk
 • Bespreken van de kerk, het crematorium of een andere ruimte of plaats naar keuze waar het afscheid plaats zal vinden
 • De afscheidsviering met rituelen, gedichten, teksten, gedichten en muziek
 • Regelen van het rouwvervoer
 • Organiseren van de condoleance
 • Bespreken van de koffietafel of afscheidsborrel

Na de uitvaart

 • Uitzoeken van een grafsteen
 • Uitzoeken van een urn
 • Bedankkaarten/advertentie in de krant
 • De verstrooiing van de as

Mocht u Arthur Nijsten nodig hebben voor het zorgdragen van bepaalde onderdelen van de uitvaart terwijl u zelf de regie in eigen handen wilt houden dan is dat uiteraard mogelijk. Een aangepaste offerte zal hiervoor gemaakt worden.

Kortom: Een persoonlijke uitvaart op maat.