Arthur Nijsten en uw uitvaartwensen

Voor alles bepaalt u zelf, samen met uw naasten, hoe er afscheid wordt genomen. Arthur Nijsten biedt u de mogelijkheid al uw wensen ten aanzien van de uitvaart vooraf samen te bespreken en vast te leggen in een wensen-formulier. Samen met u en eventuele partner of naasten zal hij met u alle stappen bespreken die aan de orde kunnen komen na uw overlijden. Te denken valt aan wie u zal wassen en aankleden en waar u opgebaard wilt worden. Dit laatste kan veelal in de thuissituatie en als u dit niet wilt zoeken wij  samen naar een mortuarium in uw buurt. De mogelijkheden van rouwdrukwerk zal besproken worden. Hierbij zijn veel voorbeelden te laten zien. Maar voorop staan uw wensen en keuzes. Het zelfde geldt voor de keuze van een kist, mand of wade. Tevens zullen de mogelijkheden van een begrafenis of crematie besproken worden. Ook de plaats/ruimte van de afscheidsbijeenkomst zal onderwerp van dit keuze gesprek zijn. Kiest u voor een kerkruimte, de aula van een crematorium of een andere plek die u mooier lijkt. Bij al deze keuzes zal Arthur u diverse mogelijkheden schetsen en samen met u op zoek gaan naar eenvoudige en vaak goedkopere oplossingen. Het is gebleken dat al de uitvaarten begeleid en geregisseerd door Arthur Nijsten zowel heel sfeervol en persoonlijk alsook relatief goedkoop zijn uitgevoerd. Onder het kopje ‘ervaringen’ kunt u hier meer over lezen.

 

Mocht u nog vragen hebben neem dan vrijblijvend contact op: 0653365865

Voor een wensenformulier dat u kunt uitprinten en bewaren klikt u hier.